Intervisie

Intervisie

Intervisie is een leerzame uitwisseling tussen collega’s. Een groep professionals geeft elkaar wederzijds kritische en ondersteunende feedback. De deelnemers willen daarmee hun professionele vaardigheden en kennis verbeteren en/of zoeken naar oplossingen in hun werkpraktijk.

Intervisie schept witruimte. Witruimte is de ruimte om vragen te stellen en het antwoord even open te laten, om ruimte te geven aan de wijsheid die dan opwelt. In een open gesprek over een probleem kunnen nieuwe inzichten rijzen. Samen op een gestructureerde manier hardop denken is essentieel om een vraag in de volle complexiteit te onderzoeken. Dan vind je nieuwe betekenissen in en tussen de woorden én nieuwe kennis. Het geeft iedereen de kans om eigen woorden te vinden, om voor zichzelf te spreken. En ondertussen niet alleen meer te leren over de vraag die wordt behandeld, maar ook over zichzelf en anderen.

Dan is een ander ritme nodig, waar je ook even durft te vertragen en om een kwestie heen te draaien. Want dat geeft ruimte voor duurzame nieuwe inzichten. Die ruimte is wel nodig, want complexe situaties kunnen niet altijd langs de bekende wegen en met grote snelheid worden opgelost, of door middel van controle in procedures, wetten en systemen. Want dan wordt vermeden om ingewikkelde kwesties echt onder ogen te zien, om de onzekerheid die daarbij hoort te verdragen en de tijd en de moeite te nemen om de best mogelijke weg te vinden.

Er wordt niet minder hard gewerkt, maar anders.