Werkwijze

Werkwijze

Aan het begin van een complexe verandering of vernieuwing is niet altijd precies te overzien welke weg het beste is om bij een goed eindresultaat uit te komen. We zijn er goed in om te doen of het wel zo is, maar de complexiteit van verandering kan niet worden beteugeld met een blauwdruk.

Het is beter om de manier waarop en de haltes waarlangs al doende in kaart te brengen en dat gedurende het proces te blijven doen. Want je moet wel beginnen, je kunt het je ook niet permitteren om te wachten tot je alles op een rijtje hebt. Dat wil zeker niet zeggen: doe maar wat. Integendeel. Het is de kunst om een goede balans te vinden tussen ruimte voor verandering én de broodnodige structuur.

Duidelijke werkafspraken zijn belangrijk, niet alleen vooraf, maar vooral ook tijdens de rit door het landschap van de verandering. Bij aanvang worden een tijdslijn en een aantal belangrijke haltes aangegeven. Bij iedere stap staat dan een voorstel voor de te leveren bijdrage en een indicatie van de benodigde tijd.

Ik fungeer in dit proces als your critical friend ©. Ik richt me daarbij op het behalen van concreet resultaat en de ontwikkeling van meerwaarde. Daarbij gebruik makend van de kwaliteit die er al is. Zo wordt de inspanning die wordt geleverd ook duurzaam, want er kan later worden voortgebouwd op de fundamenten die al doende worden gelegd.

Hoe ik dat doe kan vele vormen krijgen, al naargelang wat de situatie vraagt: advies, coaching, organiseren en managen of schrijven, steeds gevoed door een brede kennis en ervaring.