Agora

Agora

Agora is het Griekse woord voor plein, maar betekent ook ontmoeting. De filosoof Michael Walzer noemt pleinen open-minded spaces; er is een ruimte waar verschillende doelen bij elkaar kunnen komen.

Agora is een open ruimte voor mensen die hun werk serieus nemen, daarin willen professionaliseren en daarover met anderen in gesprek willen.

De basisformule is in principe eenvoudig. Een verhaal en een gesprek. Een verhaal over een thema dat relevant is voor mensen die zich diepgaander willen professionaliseren. Een gesprek naar aanleiding van dat verhaal dat kan leiden tot meer kennis en (zelf)inzicht. Die basisformule kan eindeloos worden gevarieerd, al naargelang de behoefte en de mogelijkheden van de opdrachtgever.

Ik heb in de afgelopen jaren al talloze Agora’s georganiseerd, variërend van symposia voor landelijke organisaties, jaarprogramma’s voor een netwerk van vrouwelijke professionals tot workshops creatief schrijven en diners pensant.