Waarden

Waarden

Op reis door een onbekend landschap wordt je handelen gestuurd door je waarden. Het is goed om die ankerpunten zichtbaar te maken.

Menselijke ontwikkeling
Ieder mens heeft een diepgewortelde behoefte om eigen talenten te ontwikkelen en te ontplooien. Dat mag niet altijd even duidelijk zichtbaar zijn, maar dat maakt het niet minder waar. Ik wil een bijdrage geven aan die ontwikkeling. Want mensen die weten wat zij willen en wat zij kunnen zullen ook beter met elkaar kunnen samenwerken en dat leidt weer tot een beter eindresultaat.

Kwaliteit
In mijn advisering en ondersteuning richt ik mij op het ontwikkelen van duurzame kwaliteit. Er is niet alleen aandacht voor de oplossing van een probleem voor dit moment, maar ook voor de duurzaamheid en werkzaamheid in de toekomst. Altijd gericht op het versterken van het lerend vermogen van mens en organisatie. Mensen die kunnen leren kunnen beter en effectiever omgaan met veranderingen die onvermijdelijk nog wel eens op hun pad zullen komen.

Integriteit
Begeleiden van de ontwikkeling en verandering van mensen en organisaties vereist bij uitstek helder en ethisch handelen. Ethiek is voor mij een werkwoord, dat wil zeggen dat doorlopend kan worden getoetst of visie en waarden integer worden toegepast. Dat betekent ook dat ik daarover altijd concreet kan worden aangesproken door mijn opdrachtgevers, en dat ik het onderwerp van gesprek kan maken als ethische dillema’s ontstaan.

Respect en verbondenheid
Mensen hebben de natuurlijke behoefte zich te verbinden met anderen. Vriendschap geven en ontvangen is vaak een grote bron van inspiratie, vreugde en creativiteit. Ik vind respect voor de eigenheid van de ander en loyaliteit daarbij belangrijk, omdat dit voorwaarden zijn voor open en vruchtbare relaties.

Creativiteit en schoonheid
Ik hecht grote waarde aan de creativiteit en het streven naar schoonheid in ieder mens en doet daarop een beroep in mijn werk, vanuit de overtuiging dat dit bijdraagt aan duurzame ontwikkeling.