Extravaleren

Extravaleren

Extravaleren is een probleem oplossen of iets nieuws creëren en tegelijkertijd de bijvangst oogsten: de nieuwe dingen die je onderweg leert.

Extravaleren is een werkwoord. Leren gebeurt al doende, op die manier wordt duurzame meerwaarde ontwikkeld. Want mensen en organisaties die leren van hun ervaringen kunnen ook weer beter omgaan met nieuwe ontwikkelingen.

Extravaleren is een nieuw woord. De woorden extra en leren spreken voor zich, valeren (Latijn: meerwaarde scheppen) zit er wat meer in verstopt.

Extravaleren is een creatieve en flexibele benadering voor leren en veranderen, een werkwijze die is gebaseerd op vele jaren werkervaring in diverse organisaties en doorlopend onderzoek naar hoe professionals leren in hun werk.

Extravaleren is mensen en organisaties bewust maken van hun kernkwaliteiten en talenten en hen leren om deze zelf steeds verder te ontwikkelen. Dan kunnen zij, in samenwerking met anderen, beter bereiken wat ze willen.

Ontmoeting van caleidoscopen

In ieder van ons leeft een veelkleurige binnenwereld, als een caleidoscoop. Als je in een caleidoscoop kijkt zie je een mozaïek van kleuren. Beweging van die caleidoscoop brengt een verschuiving teweeg. Weer in rust laat de caleidoscoop dan vervolgens een ander patroon zien, met dezelfde kleurelementen. Een ontmoeting met anderen kan dezelfde beweging in gang zetten.

Onze identiteit, het verhaal over onszelf, ontstaat in een dynamisch proces, als in een caleidoscoop. Het is constant in beweging en er is een voortdurende dialoog tussen binnen- en buitenwereld.