Schrijven

Schrijven

Schrijven is meer dan het simpelweg overdragen van een boodschap. Schrijven maakt iets zichtbaar in woorden dat nog niet benoemd is. Je schept iets in taal dat er nog niet was.

Wijsheid, ook eigen wijsheid, spreekt een subtiele taal. Om die te verstaan is schrijven een belangrijk hulpmiddel. Net als spreken en lezen, vooral tussen- de- regels-door- lezen, als een vorm van werken in de witruimte. Dan wordt taal op een andere manier ingezet. Niet alleen gericht op labelen en ordenen, maar juist op zoeken en scheppen. Op een manier die ruimte open laat voor verrassing en creativiteit.