Your critical friend ©

Your critical friend ©

Extraleren en werken in de witruimte vraagt om een andere manier van begeleiden. Een die is gebaseerd op gelijkwaardigheid, met respect voor de verschillende rollen en verantwoordelijkheden.

Your critical friend © kan vele vormen krijgen, al naargelang wat de situatie vraagt: advies, coaching, organiseren en managen of schrijven, steeds gevoed door een brede kennis en ervaring.

Your critical friend © helpt je om creativiteit op te diepen uit de balans tussen chaos en orde.

Your critical friend © neemt om te beginnen de tijd om werkelijk te begrijpen waar het jou om gaat, wat het resultaat is waar jij naar toe wilt werken.

Your critical friend © wil dus geen sturende rol op zich nemen en voorgekookte oplossingen aandragen.

Your critical friend © is (binnen een professionele relatie) een vertrouwenspersoon die jou ondersteunt, bemoedigt en uitdaagt. Zij stelt provocatieve vragen. Zij draagt informatie aan die uitdaagt om de dingen eens van een andere kant te bekijken.

Your critical friend © levert kritiek op je werk alsof zij een vriend is. Let wel; kritiek, geen oordeel. Zij zegt het als ze een tegenstelling ziet tussen wat je zegt en wat je doet. Ze steunt je als het moeilijk is.