Home

Wonen in woorden

Tijdelijk huis

Tijdens een conferentie over migratie in Wenen, georganiseerd door Progressive Connexions, verzorgde ik, in samenwerking met prof. Miwon Choe van University of Kentucky een presentatie over Tijdelijk huis (Provisional house). Wij bouwden een tijdelijk huis van woorden. Bouwstenen waren woorden die voor iedere deelnemer iets essentieels over “(T)huis” uitdrukten. Ik kon mijn jarenlange ervaring in interculturele communicatie en creatieve leerprocessen hierin samenbrengen.

De tuin ben jij

Schrijven, lezen, verbeelden

Dwalen in een tuin is dwalen in een ruim geheugen dicht Dick Hillenius. Een jaar lang toeven we al schrijvend, lezend en verbeeldend in onze eigen tuin.
Ieder seizoen is er een bijeenkomst waarin we inspiratie opdoen om de contouren van onze tuin te onderzoeken, in kaart te brengen en ervaringen te delen. In de tussenliggende tijd ontvang je tuinierspost met toepasselijke informatie en ideeën. Ondertussen verzamel, schrijf en lees je naar eigen inzicht verder met wat je is aangereikt en wat je tegenkomt.
In de laatste bijeenkomst bekijken we samen welke vorm onze tuin gedurende dit jaar heeft aangenomen. Zo beoefenen we voor onszelf en met elkaar de kunst van het innerlijk tuinieren.
Data: donderdag: 15 maart, 14 juni, 13 september en 13 december 2018
Tijd: 10.00 – 14.30 uur (met lunchpauze)
Meer informatie in de folder